Tarieven

Individuele behandeling

Adem- en ontspanningstherapie Methode van Dixhoorn

In 2023 hanteer ik de volgende tarieven:

€ 80 per behandeling                                           50 min. + 10 min administratie

Een individuele behandeling adem- en ontspanningstherapie wordt vaak (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de zorgverzekeraar. De behandelingen vallen niet onder het verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering en niet voor zorg die door een aanvullende verzekering is gedekt. Je betaalt zelf de rekening en indien van toepassing kun je deze indienen bij de zorgverzekering.

Check zelf bij je verzekering in hoeverre AOT voor jou vergoed wordt:

https://www.vandixhoornvereniging.nl/vergoedingen/

Logopedie

In 2023 hanteer ik de volgende tarieven:

code

dienst

tarief

4061

Anamnese en onderzoek na verwijzing (50 min)

€ 80,- *

4103/4104

Anamnese en onderzoek na verwijzing (50 min) met toeslag voor behandeling aan huis/ in een instelling

€ 100,-

4000

Individuele zitting reguliere logopedie (25 min)

€ 40,00*

4001/4003

Individuele zitting reguliere logopedie (25 min) met toeslag voor behandeling aan huis/ in een instelling

€ 60,00

 

 

*Voor het eerste consult wordt zowel de prestatie “anamnese en onderzoek na verwijzing” als de prestatie “individuele zitting” gedeclareerd. Alle diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Ik werk bewust contractvrij. Dit betekent dat ik geen contracten heb met zorgverzekeraars.

Contractvrije logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket. Voor volwassenen geldt het wettelijk eigen risico. Behandeling vindt plaats na verwijzing van een arts of specialist.

Er zijn twee soorten polissen:

Restitutiepolis:
Bij een restitutiepolis ben je vrij in de keuze van logopedist ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.  Vraag zelf bij je zorgverzekering na wat  wel en niet wordt vergoed.

Naturapolis:
Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg voor een gedeelte vergoed (meestal rond de 75%). Neem contact op met je zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoeding en vraag altijd na welke codes wel en niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Betalingsvoorwaarden

Factuur
Ik stuur je maandelijks per e-mail een factuur. Deze betaal je aan mij en de factuur dien je zelf in bij je zorgverzekeraar.

Adem- en ontspanningstherapie Methode van Dixhoorn:

Afzeggen minimaal 24 uur van te voren, anders kunnen kosten in rekening gebracht worden. Verzuimtarief is € 40.  Overige betalingsvoorwaarden in de link: Betalingsvoorwaarden

Logopedie:

Afzeggen minimaal 24 uur van te voren, anders kunnen kosten in rekening gebracht worden.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over de behandeling, gaan we samen in gesprek. Komen we er niet uit dan wordt de klacht behandeld zoals beschreven in het klachtenreglement van de Van Dixhoorn Vereniging.

https://www.vandixhoornvereniging.nl/klachtenreglement/